Ny reform for barn og familier med behov for sammensatte tjenester

Målet er å gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller som har barn med behov for sammensatte tjenester, skriver regjeringen på sine nettsider. 

Det gjelder både barn som fødes med behov for sammensatte tjenester og barn som får slike behov på grunn av sykdom eller ulykker.

​Les mer.