Ny rapport om universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker

Ny rapport om universell utforming for elever med ADHD, autismespekterdiagnoser og/eller Tourettes syndrom ettersom mange av disse elevene kan ha kognitive og sensoriske vansker.