Ny prosjektevaluering viser at psykoedukative gruppesamlinger kan ha god innvirkning på hverdagsmestring

Erfaringer fra arbeid med barn og unge med vansker innen autismespekteret har vist at tilbudet om oppfølging ikke er tilstrekkelig.

Mange barn og unge med Asperger syndrom og høytfungerende autisme er sårbare for tilleggsvansker som følge av blant annet manglende mestring og deltagelse i hverdagen. Økt innsikt og bedre forståelse av diagnosen og konsekvensene av denne kan gi bedret hverdagsmestring, og derigjennom forebygge psykiske vansker.

Prosjektet ved habiliteringstjenesten for barn og unge i Nord-Trøndelag, gjennomført 1.3.18-28.2.19, har prøvd ut gruppesamlinger med ungdommer og flerfamiliegruppe. Prosjektet ville undersøke om slike gruppesamlinger kunne bidra til økt innsikt om diagnosen til alle deltakerne. Målet var økt myndiggjøring og hverdagsmestring, som et ledd i å forebygge psykiske vansker. I to runder møttes 14 ungdommer med Asperger og autisme, deres foresatte og kommunale fagfolk som yter tilbud til ungdommene.»

Les mer om prosjektet.