Ny brosjyre om Tourettes syndrom

Norsk Tourette Forening har gitt ut en helt ny brosjyre om Tourettes syndrom.

Brosjyren gir en forenklet og forkortet informasjon om det viktigste en bør vite om Tourettes syndrom. Det være seg om en har TS selv, eller om en ønsker å forstå personer med TS bedre som pårørende, venn, kollega eller fagperson.

Brosjyren gir et godt innblikk i hva Tourettes syndrom med følgetilstander er, og mange vanlige tilleggsvansker er også beskrevet.

Du kan bestille brosjyren her.

Forside av brosjyren.