Lovende behandling til voksne med ADHD

RFM har i samarbeid med tilsvarende enhet, RKT Sør-Øst, samt flere helseforetak i Helse Vest og Helse Sør-Øst, gjennomført et større multisenterprosjekt som omhandler utprøving av en gruppebehandling til voksne med ADHD.

Behandlingen er basert på prinsipper for Dialektisk atferdsterapeutisk terapi (DBT), men tilpasset voksne med ADHD. Den baserer seg på en svensk versjon av en opprinnelig tysk manual, som er oversatt til en foreløpig norsk versjon i regi av prosjektet. Pasienter og klinikere fra syv ulike DPS har deltatt i den første delen av studien.

Vel 120 interesserte pasienter ble trukket tilfeldig til enten gruppebehandling eller vanlig oppfølging, for å kunne sammenlikne behandlingsformene opp mot hverandre. Alle fikk imidlertid tilbud om gruppebehandling tilslutt.

Gruppetilbudet er gjennomført som ukentlige sesjoner over 14 uker. Tilbudet har blitt svært godt mottatt av deltakerne, både behandlere og pasienter.

For de poliklinikkene som har ønsket det er derfor det gitt tillatelse til videreføring av behandlingstilbudet i en utvidet del av prosjektet. Dette gjelder 3 poliklinikker i Helse Vest (Bjørgvin, Kronstad og Øyane DPS) samt 2 i Helse Sør-Øst (spesialpoliklinikken i Tønsberg, Sarpsborg/Halden DPS) som har gjennomført flere nye behandlingsgrupper etter at de ordinære gruppene i sammenliknings-studien var avsluttet. Dette har også utvidet erfaringen med bruken av det foreløpige norske materialet.

Det er fortsatt etterspørsel etter tilbudet, og resultatene fra studien så langt viser også at behandlingen har en positiv effekt. En vitenskapelig poster med de foreløpige forskningsresultatene ble nylig presentert på verdenskongressen for ADHD i Lisboa nå i april. Forskningsansvarlige prosjektledere er psykiater/PhD Anne Halmøy, Helse Bergen og psykiater/PhD Mats Fredriksen, Sykehuset i Vestfold.

Det samarbeides nå med RKT Helse Sør Øst om å tilrettelegge for en offisiell norsk versjon av behandlingsmaterialet fra studien. Denne forventes ferdigstilt i begynnelsen av 2020. Når dette er klart vil det komme tilbud til klinikere om opplæring i behandlingstilbudet.