Kurs: Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme

Dette emnet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av nevroutviklingsforstyrrelser, med hovedfokus på autismespekterforstyrrelser.

​Det vil bli gitt en innføring i; årsaker, forekomst, kjennetegn, klassifikasjon, komorbiditet, utviklingsforløp, alvorlighetsgrad av kjernesymptomene og assosierte vansker, samt i utredning og diagnostikk. Emnet gir også kjennskap til tilrettelegging- og behandlingsmuligheter for mennesker med autismespekterforstyrrelser.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har tre obligatoriske samlinger á to dager i Trondheim våren 2019 og tre obligatoriske samlinger á to dager høsten 2019.

Samlingsdatoer våren 2019:
29. og 30. januar
12. og 13. mars
23. og 24. april

Startdato: 29.01.2019
Søknadsfrist: 15.11.2018
Kursavgift: 6000 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: MDV6255
Undervisningssted: Trondheim
Arrangør: NTNU i Trondheim
Søknadsfrist: 15.11.2018

Les mer om studiet.