Kurs for barn og unge med ADHD og diabetes

Kurset holdes på frambu 8. – 12. april 2019. Barn og unge i alder 8 til 16 år vil bli prioritert. Oppholdet er gratis.

Kurset arrangeres av NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier ved Oslo universitetssykehus.

Temaer på kurset:
• Å leve med ADHD og diabetes.
• Behandling
• Råd og informasjon om støtteordninger og rettigheter
• Tilrettelegging hjemme, på skole og i utdanning
• Fritid, familie og venner

​Mens foresatte deltar på foredrag på dagen vil barna få et opplegg på skolen i tiden mellom kl. 09.00 og kl. 15.00. Før kl. 09.00 og etter kl.15.00 har de foresatte ansvaret for barna. Det vil bli lagt opp til et aktivitetstilbud på ettermiddagen, blant annet med turer i området og aktiviteter i bassenget.

Reiseutgifter dekkes etter Pasientreiseforskriften, se www.pasientreiser.no for mer informasjon. Tapt arbeidsinntekt for foresatte vil kunne dekkes av NAV ved søknad om opplæringspenger etter gjeldende regler.

Påmelding: Skriv ut søknadsskjema og bekreftelse, fyll ut og send inn.

Søknadsfrist: må være poststemplet innen 15. februar.

Søknaden sendes til:
Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål
NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
Postboks 4956, Nydalen
0424 OSLO