Kurs: epilepsi, utviklingshemming og autisme

Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør Øst arrangerer kurs 7. og 8. mars om Epilepsi, utviklingshemming og autisme.

Kurset arrangeres på Spesialsykehuset for epilepsi, SSE. Undervisningspaviljongen, bygg D1 Besøksadresse: G.F. Henriksens vei 98, Sandvika.

Målgruppen for kurset er Personell med 3-årig høgskoleutdanning som arbeider i rehabiliterings-, pleie- og omsorgstjenesten. Åpent for andre interesserte. Kurset søkes godkjent av NSF.

Det er begrenset antall plasser, så vær rask!
Oppgi navn, fakturaadresse og e‐postadresse ved påmelding.
Kursavgift: kr 2 500,‐ som inkluderer enkel lunsj.

Kurs - epilepsi, utviklingshemming og autisme.pdf

Bindende påmelding innen 20. februar via denne linken.