Kurs: Autismespekterforstyrrelser og kjønnsidentitet – “Sexuality and gender identity in people with ASD”

Tema: "Seksualitet og kjønnsdysfori/kjønnsidentitet hos personer med Asperger syndrom/ autismespekterforstyrrelser"

Dato: 12.03.2019
Klokkeslett: 09:00 - 15:00
Sted: Linken møtesenter, Sykehusvegen 21, Tromsø

Målgruppe: Primært ansatte i spesialisthelsetjenesten (habilitering/psykiatri). Andre interesserte som jobber med autismespekterforstyrrelser, for eksempel i kommunal helse- og omsorgstjenester og skoleverk er også velkommen til å delta.

Deltakeravgift: kr. 500,- per person, deltakelse på video er gratis. Om dere er flere til stede i et studio er det tilstrekkelig at en melder seg på.
Påmeldingsfrist: 5.mars 2019. Påmelding er bindende.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Legeforeningen, Psykologforeningen og Sykepleierforbundet.

Arrangør: Regionalt fagnettverk autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT), i samarbeid med fagnettverk for seksualitet og funksjonsnedsettelse (FSF) i Helse Nord.
Vi gjør oppmerksom på at kurset går på engelsk.​

Bilde av foreleser dr. Isabelle Hénault

Foreleser er dr. Isabelle Hénault, som er sexolog og psykolog. Hun har mastergrad i sexologi og doktorgrad i psykologi ved Université du Québec à Montréal.