Kunnskapsbasert habilitering

Kunnskapsbasert habilitering er et nettbasert e-læringsemne som skal bidra til å bedre kvaliteten på helsetjenestenes arbeid med habilitering.

​Emnet er utviklet i samarbeid mellom NTNU/RKBU og Helseforetakene i Midt-Norge (Habilitering i spesialisthelsetjenesten), som har etterspurt opplæring for nytilsatte i tjenestene og oppdatert kompetanse hos alle ansatte.

E-læring er valgt ut fra behovet for fleksibilitet og tilgjengelighet. Se video om kunnskapsbasert habilitering.