Knuser myter om ADHD

UIB er i gang med å utvikle et nytt selvhjelpsprogram for ADHD, hvor flere eksperter som selv har ADHD er aktivt med i utviklingsarbeidet.

​Det er forskerne Astri Lundervold fra Det psykologiske fakultet og Frode Guribye fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet som leder prosjektet.

Ekspertene kommer med innspill på hvordan det er å leve med diagnosen og på hva som kan være en hjelp.
Selvhjelpsprogrammet er et internettbasert treningsprogram som hjelper ungdom og voksne med ADHD til å takle situasjoner som krever emosjonell og kognitiv kontroll. Selvhjelpsprogrammet inngår i et prosjekt hvor målet er å kartlegge holdninger til ADHD, og erstatte myter med fakta.

Les mer om prosjektet.