Innspillskonferanse 6. mars 2019

Autisme- og touretteutvalget ønsker erfaringer og synspunkter fra brukere, pårørende og fagpersoner.

​Utvalget skal gjennomgå og vurdere dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelse og Tourettes syndrom. Utvalget skal foreslå hvordan man kan forbedre tjenestene til disse gruppene i et livsløpsperspektiv. Utvalget skal også beskrive og vurdere behov for tiltak for å avlaste, støtte og veilede pårørende i omsorgssituasjonen. Vi inviterer derfor til innspillskonferanser i de fire helseregionene.

Tema for innspillskonferansen er:
1) Tilgjengelighet, kvalitet og organisering av tjenester.
2) Samhandling mellom tjenester og sektorer
3) Kunnskap og kompetanse- status og behov
4) Livskvalitet og hverdagsliv

For flere detaljer – se invitasjonsbrev og program vedlagt.

Invitasjon til innspills konferanse i Bergen 6. mars 2019.

Konferansen i Helse Vest avholdes:
Dato: Onsdag 6. mars 2019
Sted: Scandic Neptun, Valkendorfsgaten 8, Bergen

Innspillskonferansen er åpen for påmelding frem til 17. februar 2019.

Påmeldingen gjøres på nettsiden til utvalget.

Velkommen!