Informasjons- og opplæringsopphold for unge med Tourettes syndrom og kroniske tics med pårørende

En møteplass for utveksling av erfaring og kunnskap. Dere møter fagpersoner og andre i liknende situasjoner. Programmet vil omfatte deltakelse i grupper med lek, spill, samtaler og friluftsaktiviteter ute, digitalt verksted og kreativ utfoldelse.

​Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 10.02.2020-14.02.2020. Les mer på Nevsom sin side.