Informasjons- og opplæringsopphold for barn 6-10 år med Tourettes syndrom/kroniske tics og deres familier

Oppholdet foregår 5.- 9. februar 2018.

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier inviterer til gruppeopphold 5. - 9. februar 2018 på Frambu utenfor Oslo.

Invitasjon og mer informasjon på Nevsom sine sider