HELSENORGE

Individuell stønad for legemiddel ved Tourettes syndrom hos barn

NevSom har mottatt ny informasjon fra HELFO om at det kan søkes om individuell stønad til bruk av aripiprazol (Abilify®) for behandling for Tourettes syndrom hos barn.