HRT behandlingstilbud

Habit Reversal Training (HRT) ved Tourettes Syndrom i Helseregion Vest
HRT skal i Helseregion Vest ytes av de etablerte OCD-teamene.

Fagpersoner i OCD-teamene for barn har fått opplæring i metodikken, og personer inntil 18 år kan nå få slik behandling i det helseforetaket der de bor. Så snart behandlingen til barnepopulasjonen er etablert skal det også etableres tilbud om slik behandling til voksne over 18 år i alle HF-områder.

Til nå er det etablert tilbud om HRT-behandling ved OCD-teamet ved Kronstad DPS (voksne) i Helse Bergen.

For å bli vurdert for HRT-behandling må man ta kontakt med sin fastlege og bli henvist til den barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikken man sokner til. Denne poliklinikken vil så kunne gjøre en såkalt sekundærhenvisning til det aktuelle OCD-teamet i HF-området.

Henvisningsmåten tilsvarer den som er etablert for behandling for OCD.
Tilsvarende gjelder at voksne må ta kontakt med fastlege for henvisning til sitt lokale distriktspsykiatriske senter (DPS). Behandler der vil så kunne sekundærhenvise til OCD-teamet ved Kronstad DPS.

Oversikt over OCD-team i Helse Vest der man tilbyr HRT-behandling:

​Barn/ungdom:​Helse Bergen ​BUP-Øyane
​Barn/ungdom:​Helse Førde​BUP-Førde
​Barn/ungdom:​Helse Fonna ​BUP-Haugesund
​Barn/ungdom:​Helse Stavanger ​Ambulante Tjenester
​Voksne:​Helse Bergen​OCD-teamet Kronstad DPS