Frambu tilbyr online gruppesamtaler for søsken til barn i risikogruppen

Korona-pandemien har ført til at mange barn nå er isolert hjemme. Barn med søsken i risikogruppen står i fare for å bli mer isolerte enn andre barn. For å ivareta disse tilbyr Frambu online gruppesamtaler for søsken mellom 12 og 16 år.