Helsenorge

Forskning på tilleggsvansker ved autisme

Et nytt forskningsprosjekt om hvordan psykiske tilleggsvansker ved autisme kan avdekkes hadde oppstart i slutten av januar.

​Forskningsprosjektet søker ny kunnskap om kartlegging og diagnostikk av psykiske tilleggsvansker ved autismespekterforstyrrelser (ASF). Det planlegges å prøve ut og evaluere ulike instrumenter blant barn og unge som kommer til ASF-utredning. Foreløpig er dette en studie som kun er tilgjengelig ved UNN Tromsø.