Forhåndsvarsel - Nasjonal autismekonferanse i Tønsberg 03.-04.juni 2020

Konferansen vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.Endelig program og påmelding forventes klart 1.februar 2020.

Konferanser arrangeres av Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier og Regional kompetansetjeneste for autisme - ADHD - Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst .