Forhåndsvarsel Felleskonferansen 2021

Tema er «Tourettes syndrom i et livsløpsperspektiv - forskning behandling og retningslinjer» Konferansen arrangeres den 28.januar 2021 i Trondheim, men kan også følges digitalt.

Konferansen er et samarbeid mellom regionale enheter for autisme, ADHD og Tourettes syndrom og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus.