Felleskonferansen 2019

Hvordan legge til rette for god kommunikasjon og hva innebærer kulturell sensitivitet i utredning og oppfølging av pårørende og barn, unge og voksne med ADHD, Tourettes eller autisme? Dette er temaene for årets Felleskonferanse 2019.