Fagseminar om autisme og tilknytningsvansker

Helse Fonna inviterer til kurs om Autisme og tilknyttingsvanskar på Haugesund sjukehus 27.september.

Barn med autismespekterforstyrrelse og barn med reaktiv tilknyttingsforstyrring har mange felles kjenneteikn. Ei forveksling av diagnosane kan få alvorlage følger for barnets og familiens situasjon.

Foreleser: psykologspesialist Gunn Stokke
Stad: Haugesund sjukehus, 27. september
Rom: Auditoriet
Tid: kl. 11.30-15.30

Påmelding på www.helse-fonna.no

Målgruppe: For deg som jobbar med barn, unge og vaksne som har autisme, innan psykiatri, Barnevernstjenesten, PPT , Bufetat, helsestasjonane eller habiliteringstenesta

Kurset er gratis.

Velkommen!