HELSENORGE

E-læringskurs om narkolepsi

NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) har utviklet et e-læringskurs om narkolepsi.

Kurset er spesielt rettet mot lærere i barne- og ungdomsskolen som har elever med narkolepsi, men alle som er interessert kan ta kurset.

Se mer om kurset og ta det her