Digitalt verktøy for sosial ferdighetstrening -ViMo

ViMo er et “komplett” sosialt ferdighetstreningsprogram i skolen for elever med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker, basert på Dr. Jed Baker sitt materiale. Verktøyet er nå lansert og er tilgjengelig på:  www.vimo.no.