Diagnostisering av autismespekter forstyrrelser hos barn i Norge

Les artikkel som presenterer oppdaterte forekomsttall av barn og unge som får autismediagnoser, for landet som helhet og fylkesvis.