Utarbeide informasjonsbrosjyrer om Tourettes syndrom

I prosjektet skal det utarbeide to informasjonsbrosjyrer for å kunne gi økt kunnskap om og oversikt over rettigheter og muligheter.

Søker

Norsk Tourette Forening.

Faglig ansvarlige

Daglig leder og prosjektleder Liv Irene Nøstvik i samarbeid med jurist Atle Hansen.

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2016

Tema

Brosjyrene er for personer med Tourettes syndrom, foresatte, ansatte i helse – og omsorgstjenester og i skoletjenesten. Aktuelle brosjyrer er:

  1. Rettigheter og muligheter til barn med Tourettes syndrom og deres foresatte
  2. Rettigheter og muligheter for voksne med Tourettes syndrom.

Brosjyrene vil trykkes opp og i tillegg gjøres tilgjengelige som nedlastbare filer fra nettet.

Brosjyrene er nå tilgjengelig på Norsk Tourette forening sin nettside

Fann du det du leita etter?