Utarbeide informasjonsbrosjyrer om Tourettes syndrom

I prosjektet skal det utarbeide to informasjonsbrosjyrer for å kunne gi økt kunnskap om og oversikt over rettigheter og muligheter.

Søker

Norsk Tourette Forening.

Faglig ansvarlige

Daglig leder og prosjektleder Liv Irene Nøstvik i samarbeid med jurist Atle Hansen.

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2016

Tema

Brosjyrene er for personer med Tourettes syndrom, foresatte, ansatte i helse – og omsorgstjenester og i skoletjenesten. Aktuelle brosjyrer er:

  1. Rettigheter og muligheter til barn med Tourettes syndrom og deres foresatte
  2. Rettigheter og muligheter for voksne med Tourettes syndrom.

Brosjyrene vil trykkes opp og i tillegg gjøres tilgjengelige som nedlastbare filer fra nettet.

Brosjyrene er nå tilgjengelig på Norsk Tourette forening sin nettside

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.