Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av ufrivillige, raske, plutselige bevegelser og lyder som gjentar seg, kalt tics.

Tenåringsgutt sitter og ser
 
Den nøyaktige årsaken til Tourettes syndrom er ikke funnet, men mye peker i retning av forstyrrelser i signalstoffer i hjernen, blant annet dopamin. Genetiske studier viser at tilstanden er arvelig.

Behandlingstilbud i Helse Vest

Oversikten over behandlingstilbud kan være mangelfull. Helseforetakene arbeider med å oppdatere informasjonen om behandlingstilbudene på sine nettsider. Dersom du har spørsmål om behandlingstilbudet i ditt område ta kontakt med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Habit Reversal Training (HRT)
HRT behandlingstilbud skal kunne ytes av de etablerte OCD teamene i Helseregion Vest. Fagpersoner i OCD-teamene for barn har fått opplæring i metodikken, og personer inntil 18 år kan nå få slik behandling i det helseforetaket der de bor. Så snart behandlingen til barnepopulasjonen er etablert skal det også etableres tilbud om slik behandling til voksne over 18 år i alle HF-områder.

Til nå er det etablert tilbud om HRT-behandling ved OCD-teamet ved Kronstad DPS (voksne) i Helse Bergen.

For å bli vurdert for HRT-behandling må man ta kontakt med sin fastlege og bli henvist til den barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikken man sokner til. Denne poliklinikken vil så kunne gjøre en såkalt sekundærhenvisning til det aktuelle OCD-teamet i HF-området.

Henvisningsmåten tilsvarer den som er etablert for behandling for OCD.
Tilsvarende gjelder at voksne må ta kontakt med fastlege for henvisning til sitt lokale distriktspsykiatriske senter (DPS). Behandler der vil så kunne sekundærhenvise til OCD-teamet ved Kronstad DPS.

Oversikt over OCD-team i Helse Vest der man tilbyr HRT-behandling:

​Barn/ungdom:​Helse Bergen ​BUP-Øyane
​Barn/ungdom:​Helse Førde​BUP-Førde
​Barn/ungdom:​Helse Fonna ​BUP-Haugesund
​Barn/ungdom:​Helse Stavanger ​Ambulante Tjenester
​Voksne:​Helse Bergen​OCD-teamet Kronstad DPS

 

Helse Bergen

  • Tourettes syndrom

Stavanger

  • Tourettes syndrom

Fonna

  • Tourettes syndrom

Førde

  • Tourettes syndrom

Retningslinjer og faglige standarder

Ressurser / Aktuelt

Informasjonsbrosjyrer utarbeidet av Norsk Tourette Forening

Informasjonsskriv om Tourettes syndrom fra Helse Sør-Øst:

Informasjon for lærere.pdf Informasjon om PPT.pdf            
  • «Det var ikke jeg, det var fiskmåsen» Film om og med Pelle Sandstrak som har Tourettes syndrom. Filmen kan være et hjelpemiddel for kompetanseheving  og verktøy i opplysnings- og informasjonsarbeid.         

Relevante lenker


Brukarorganisasjon: Norsk Tourette Forening

Regionale og nasjonale fagmiljø:

Fagprosjekt vi støtter

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.