HELSENORGE

Narkolepsi

Narkolepsi er en kronisk nevrologisk lidelse som rammer sentralnervesystemet og forstyrrer søvnmønsteret.

kvinne sover på bibliotek

Hovedkjennetegn er ekstrem søvntrang på dagtid, der søvnighet ikke kan forklares utfra andre sykdommer, manglende søvn eller andre forhold. 2/3 av pasientene har også «katapleksi» som er anfall av muskelsvakhet(lammelser) i forbindelse med følelser.

Behandlingstilbud i Helse Vest

Helse Bergen:

Oversikta er henta frå Nasjonal kompetanseteneste for søvnsjukdomar. Her finn du óg anna nyttig informasjon om søvnsjukdomar.

Bergen søvnsenter

Utgreiing og behandling av insomniar, døgnrytmeforstyrringar, hypersomniar, parasomniar, søvnrelaterte rørsleforstyrringar (restless legs, periodiske beinrørsler under søvn) og søvnapné. 

Nettside: www.bergensovnsenter.no 

E-post: kontakt@bergensovnsenter.no 

Telefon: 982 30 719

Senter for søvnmedisin 

Senter for søvnmedisin ved Haukeland universitetssjukehus driv med utgreiing og behandling primært av søvnapné og hypersomni/narkolepsi. Svært alvorlege tilfelle av insomni, døgnrytmeforstyrringar, søvnrelaterte rørsleforstyrringar vil verte vurdert utgreidd. 

Samlokalisering av dei ulike fagavdelingane lunge-, øyre-nase-hals- og nevrologi/nevrofysiologi sikrar ei overordna einsretta utgreiing. Senteret utfører polysomnografisk søvnregistrering med høve til videoovervaking og MSLT, og driv utgreiing og behandling av nattlege respirasjonsforstyrringar med Embletta, nasekateter, pulsoksimetri og eventuell nivådiagnostikk. 

Telefon: 55 97 40 70 

E-post: senterforsovnmedisin@helse-bergen.no 

Avdelingar tilknytta Senter for søvnmedisin: 

  • Nevrologisk avdeling, telefon 55 97 50 44 
  • Seksjon for klinisk nevrofysiologi, telefon 55 97 51 00 
  • Øyre-nase-halsavdelinga, telefon 55 97 27 00 
  • Lungeavdelinga, telefon 55 97 32 45 

Nevrologisk poliklinikk ved Haugesund sjukehus

Poliklinikken ved Haugesund sjukehus i Helse Fonna HF driv med utgreiing og behandling av hypersomniar (narkolepsi/idiopatisk hypersomni). Her utførast polysomnografi, men inga MSLT eller videoovervaking. 

Telefon: 52 73 25 90

Nevrologisk avdeling ved Førde sentralsjukehus

Avdelinga ved Førde Sentralsjukehus i Helse Førde HF driv behandling av hypersomniar (narkolepsi, idiopatisk hypersomni) og søvnrelaterte rørsleforstyrringar. 
Telefon: 57 83 93 68 
Telefon - sengepost: 57 83 93 53 – poliklinikk

Nevrofysiologisk/nevrologisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus

Avdelinga ved sjukehuset i Helse Stavanger HF driv utgreiing av hypersomniar, insomniar, parasomniar, døgnrytmeforstyrringar, søvnrelaterte rørsleforstyrringar (restless legs, periodiske beinrørsler under søvn). Utfører polysomnografi og MSLT, og har høve til videoovervaking.

Telefon: 51 51 84 47

Retningslinjer og faglige standarder

Retningslinjer for utredning og behandling

NevSom - utredning og behandling narkolepsiFra legehåndboka

Ressurser / aktuelt 

E-læringskurs om narkolepsi Narkolepsi og tilrettelegging i skolen - en brosjyreNarkolepsi og hjelpemidler i skolen - en folder Boken Zzznork! - om narkolepsi og andre søvnsykdommer

Relevante lenker 

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier (NevSom)

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)


Fann du det du leita etter?