Tidlig identifisering og oppfølging

Identifikasjon og intervensjon ved svært tidlege sosiale- og kommunikasjonsvanskar hos små barn.

Søker

Helse Førde, Medisinsk klinikk v/ direktør Olav Hesjedal

Faglig ansvarlige

Prosjektleiar  Cathrine S. Holsen Gardener psykolog v/ Seksjon for Barnehabilitering, Barneavdelinga

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2015

Tema

Identifikasjon og intervensjon ved svært tidlege sosiale- og kommunikasjonsvanskar hos små barn (under 2 år) – ein pilotstudie i Helse Førde. Utprøving av screeningverktøy, utarbeiding og utprøving av prosedyrar og utgreiingsprosessar, tilpassing og utprøving av tilbod om tidleg stimulering.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektrapport

Ikke tilgjengelig

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.