Pivotal response treatment (PRT) satsning i Helse Vest

RFM Helse Vest iverksatte i 2014/15 tiltak for å øke utvalg av evidensbaserte intervensjoner for førskolebarn med autismespekterforstyrrelser(ASF) i regionen.

PRT eller opplæring i kjerneferdigheter er en omfattende og evidensbasert intervensjon for barn med ASF (Koegel & Koegel, 2007). PRT fokuserer på opplæring i de miljøer og på de arenaer barn med ASF til enhver tid befinner seg og er rettet spesifikt inn mot kjerneområder som motivasjon, responsivitet til sammensatte stimuli, selvorganisering, og sosiale initiativ.

Disse områdene anses som fundamenter som fremmer utvikling og bidrar til generalisert mestring innen mange områder for barn med ASF. Dr. Koegel m/ kolleger har de siste 30 årene publisert over 200 forskningsartikler som underbygger effekten av PRT og det er skrevet mer enn 30 bøker og manualer.

Det er nå opparbeidet kompetanse i helseregionen for å kunne tilby opplæring av flere fagpersoner i spesialisthelsetjenesten. Sertifiserte kursledere fra Helse Stavanger og Helse Fonna, Janne Mari Akselsen og Kristin Svendsbø, er nå i gang med sertifisering av nye fagpersoner fra helseforetakene i vår regionen. Janne Mari Akselen er for tiden ansatt i en 20 prosent stilling i RFM for videreføring av blant annet PRT opplæringen i Helse Vest.