Helsenorge

Pilotering og etablering av foreldreopplæringsprogram

Pilotering og etablering av «De Utrolige årene (DUÅ) sitt foreldreopplæringsprogram til foreldre til førskolebarn med autisme».

​DUÅ har i 2017 og 2018 gjennomført pilotering av DUÅ Foreldreopplæringsmodul for foreldre til barn med autisme i samarbeid med Autismeteam i Helse Bergen og Autismeteam på St. Olavs Hospital i Trondheim.

Dette er prosjekt RFM Vest har støttet både i 2017 og 2018, ved å tildele midler til Helse Bergen for utdanning av gruppeledere samt tildeling av midler til DUÅ for oversetting av materiale fra engelsk til norsk. Evaluering fra pilotering viser at programmet er blitt svært godt tatt imot både av foreldre og gruppeledere. I Helse Bergen er dette programmet nå innført som en del av det faste tilbudet de gir til foreldre.


På bakgrunn av disse positive erfaringene, vil RFM i samarbeid med RKBU VEST og RKBU Midt legge til rette for videre implementering her i Helse Vest. Autismeteam v/ BURA Helse Stavanger og Barnehabiliteringen i Helse Fonna har derfor fått midler til å utdanne to gruppeledere ved hver enhet for videre implementering i aktuelle klinikker. Opplæring blir gitt i Wales. Kurstilbudet til foreldre vil bli annonsert ved aktuelle klinikker fra høsten 2019.