Nyopprettet fagnettverk

Det er opprettet et fagutviklingsnettverk for fagpersoner i spesialisthelsetjenesten med kliniske oppgaver knyttet til voksne med ASF med normalt evnenivå og psykiske tilleggsvansker.

Etter henvendelse fra klinikkledelsen i Helse Bergen om et behov for å øke kunnskap om målgruppen, er det etablert et fagutviklingsnettverk på tvers av kliniske voksenpsykiatriske enheter i Helse Bergen, med ca. 30 deltagere totalt.

Målet med nettverket er å etablere en arena for kompetansebygging, erfaringsspredning og fagutvikling forankret i klinisk praksis.
Nettverkssamlingene skal bidra til øke kunnskapen om ASF, differensialdiagnostiske vurderinger og komorbide tilstander, samt behandling. RFM forutsetter at deltagerne som deltar er behandlere som er tildelt et særlig ansvar for målgruppen og vil kunne fungere som ressurspersoner i sin enhet.

Nettverket blir koordinert og driftet av RFM Helse Vest i tett samarbeid med NevSom. Det er lagt til rette for seks samlinger i løpet av 2019. Ansvarlig person i RFM er konst. seksjonsleder Unni Sagstad og fra NevSom, Sissel B. Helveschou, PhD, psykologspesialist med lang erfaring fra målgruppen.
RFM er bistår gjerne med å tilrettelegge for tilsvarende nettverk i andre foretak.