Ny rapport om epilepsi og autisme

Rapporten «Epilepsi og autisme, en utfordrende dobbeltdiagnose» er nå tilgjengelig i 2. utgave.