Kompetanseheving i arbeid med utgreiing og tiltak for barn innan autismespekteret

Prosjektet skal bidra til generell kompetanseheving og intern samordning og betring av tenester.

Søker

Helse Førde, Barneavdelinga/ Barnehabiliteringa.

Faglig ansvarlige

Ansvarlig for søknad Cathrine S. Holsen Gardener, psykolog v/ Barnehabiliteringa.

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2015. Videreføring av prosjekt gjennomført i 2014.

Tema

Kompetanseheving i høve arbeid med utgreiing og tiltak for barn innan autismespekteret. Prosjektets mål: generell kompetanseheving og intern samordning og betring av tenester. Systematisk teamrettleiing i høve atferds analytiske prinsipp og metodikk i høve trenerferdigheter og rettleingsteknikk.

Prosjektbeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Prosjektrapport

Ikke tilgjengelig.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.