Implementering av aktivitetsperm

Prosjektet har innført en ny modell for å strukturere skoledagen for barn med autisme ved Tveiterås skole i Bergen.

Søker

Bergen kommune, Tveiterås skole v/ rektor Sigrun Tveitnes og avdelingsleder Gunstein Pytte.

Faglig ansvarlige

Prosjektledere: Spesialpedagoger Marian O. Sæbø og Mona Krokås

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2015

Tema

Implementering av evidensbaserte metodiske tilnærminger i skolesetting for barn med autisme. Aktuelle metoder: Discrete trial, Incidential teaching, aktivitetspermer, script og scriptfadings prosedyrer og videomodellering. Øke kompetanse hos personale ved å utvikle sjekklister og etablere rutiner for evaluering og veiledning.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektrapport

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.