Foreldeprogram - De utrolige årene

Prosjektet skal vurdere, forbedre og tilby programmet.

Søker

Helse Bergen, PBU, Spesialpoliklinikken.

Faglig ansvarlige

Prosjektansvarlig seksjonsleder Veslemøy Sandvik i samarbeid med ledergruppe ved «De Utrolige Årene», RKBU. Prosjektleder er psykologspesialist Elin Antoniussen i samarbeid med mentor fra DUÅ.

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2016

Tema

Foreldreprogram – De utrolige Årene sitt autismeprogram.
Prosjektet har mål om

  1. Å bidra i vurdering av DUÅ sitt autismeprogram
  2. Forberede innføring av programmet for norske forhold
  3. Gi tilbud om programmet til Spesialpoliklinikken, PBU, sin pasientgruppe.

Gjennom prosjektet ønsker klinikken å videreutvikle og kvalitetssikre opplæringstilbud til foreldre.

Prosjektbeskrivelse og rapport foreligger ikke da prosjektet ikke er avsluttet.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.