Filmforedrag om autisme

«Gjenkjennelse og forekomst av psykiske lidelser ved autisme. Et filmforedrag.Se Sissel Berge Helvershou fra NevSom fortelle om gjenkjennelse og forekomst av psykiske lidelser ved autisme.

Filmen er utarbeidet i samarbeid med www.sjelden.no. Sissel Berge Helverschou forteller om psykiske lidelser ved autisme; hvordan gjenkjenne og diagnostisere psykiske lidelser hos mennesker med autisme?»

Se filmen på Sjelden.no sinde nettsider.