Erfaringer med opplæringsmaterialet Aktøren

Opplæringsmaterialet Aktøren er basert på teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan styrke grunnleggende sosial-emosjonell forståelse og sosiale ferdigheter hos elever med AST/lignende sosiale vansker.

Søker

Helse Bergen, PBU, Spesialpoliklinikken.

Faglig ansvarlige

Ansvarlig for søknad er seksjonsleder Veslemøy Sandvik og prosjektleder og psykologspesialist Gun Iversen. Samarbeidspartnere er fagavdeling skole i Bergen kommune, PPT og RKBU.

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2016

Tema

Prosjektet har som mål å samle erfaringer om implementeringsaspekter ved Aktøren, og vil være første trinn i et større utprøvingsstudie.

Prosjektbeskrivelse og rapport foreligger ikke da prosjektet ikke er avsluttet

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.