Effektiv intervensjon gjennom en opplæringsapplikasjon

Prosjektet er rettet mot barn med autisme.

Søker

Helse Stavanger, BUPA

Faglig ansvarlige

Ansvarlig for søknaden er spesialrådgiver Janne Mari Akselsen og avdelingsleder Asle Hjelmen.

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2015

Tema

Effektiv intervensjon gjennom en opplæringsapplikasjon basert på anvendt atferdsanalyse i forhold til etablering av fellesoppmerksomhetsferdigheter hos barn med autisme.

Prosjektbeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Prosjektrapport

Prosjekt videreført til 2016 – rapport foreligger derfor ikke.

Fann du det du leita etter?