Autisme

Autisme er en utviklingsforstyrrelse der de første symptomene ofte viser seg i løpet av barnets tre første leveår. Autisme er mer vanlig hos gutter enn hos jenter.

lite ngutt ser utover havet

Autismespekterforstyrrelser er ein type utviklingsforstyrrelse som omfattar vanskar med gjensidig sosialt samspel, kommunikasjon og repeterande åtferd. Symptomene ved autismespekterforstyrrelse varierar frå person til person. Nokon har alvorlig utviklingshemming og svært lite språk, mens andre har gode intellektuelle evner og normalt språk.

Den store variasjonen i symptombilete gjer at ein snakkar om eit "spekter" av forstyrrelser. Barneautisme, atypisk autisme og Asperger syndrom er dei vanlegaste diagnosene i autismespekteret. 

Behandlingstilbud i Helse Vest

Oversikten over behandlingstilbud kan være mangelfull. Helse foretakene arbeider med å oppdatere informasjonen om behandlingstilbudene på sine nettsider. Dersom du har spørsmål om behandlingstilbudet i ditt område ta kontakt med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.  

Helse Stavanger

Helse Bergen

Helse Fonna

Helse Førde

  • Autisme barn og unge
  • Autisme voksne

Retningslinjer og faglige standarder

Andre nyttige dokument:

Ressurser / Aktuelt

 

 

Relevante lenker

Pasientforeninga:

Autismeforeningen i Norge

Regionale og nasjonale fagmiljø:

NeVSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnierRegionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Nord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi Helse Midt-Norge. Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Sør-Øst Glenne regionale senter Behandlingstjeneste for epilepsi og autisme, OUS Nasjonal Kompetansetjeneste for utviklingshemning/ autisme/ psykiatri OUS, Dikemark

Fagprosjekt vi støtter

Fann du det du leita etter?