Sosial dysfunksjon hos barn med ADHD

Har barn med ADHD svikt i evne til sosial kognisjon?

Søker

Helse Bergen, PBU, Ansvarlig enhet er Spesialpoliklinikken ved PBU i samarbeid m/ BUP-Øyane v/seksjonsleder Ingeborg Moldstad.

Faglig ansvarlige

Prosjektansvarlig er Kristina Egge Døsen spesialist i klinisk nevropsykologi.

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2016

Tema

Mål med studie/prosjekt er å øke kunnskap om sosial fungering hos barn med ADHD, og eventuell overlappende symptomatologi mellom ADHD og autismespekterforstyrrelse, samt gi implikasjoner for behandlingstiltak. Prosjektet danner grunnlag for spesialistoppgave i klinisk Barne- og Ungdomspsykologi.

Prosjektbeskrivelse og rapport foreligger ikke da prosjektet ikke er avsluttet

Fann du det du leita etter?