Sosial dysfunksjon hos barn med ADHD

Har barn med ADHD svikt i evne til sosial kognisjon?

Søker

Helse Bergen, PBU, Ansvarlig enhet er Spesialpoliklinikken ved PBU i samarbeid m/ BUP-Øyane v/seksjonsleder Ingeborg Moldstad.

Faglig ansvarlige

Prosjektansvarlig er Kristina Egge Døsen spesialist i klinisk nevropsykologi.

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2016

Tema

Mål med studie/prosjekt er å øke kunnskap om sosial fungering hos barn med ADHD, og eventuell overlappende symptomatologi mellom ADHD og autismespekterforstyrrelse, samt gi implikasjoner for behandlingstiltak. Prosjektet danner grunnlag for spesialistoppgave i klinisk Barne- og Ungdomspsykologi.

Prosjektbeskrivelse og rapport foreligger ikke da prosjektet ikke er avsluttet

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.