Gjennomføre opplæring i programmet «Strategi» for klinikere i BUP

Agneta Hällstrøm, utvikler av programmet, vil bli hentet inn for å holde et seminar i regionen. Samtlige HF i Helse Vest vil bli invitert til å sende deltakere.

Søker

Helse Fonna BUP Stord

Faglig ansvarlige

Leiar Liv Åse Dybdal

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2016

Tema

I tillegg til å sikre opplæring/sertifisering for kursholdere har prosjektets del 2 som mål å implementere programmet som en fast del av tilbudet til foreldre som har barn som får ADHD diagnose i Helse Fonna

Prosjektbeskrivelse og prosjektrapport

Rapport foreligger ikke da prosjektet ikke er avsluttet

Fann du det du leita etter?