Gjennomføre opplæring i programmet «Strategi» for klinikere i BUP

Agneta Hällstrøm, utvikler av programmet, vil bli hentet inn for å holde et seminar i regionen. Samtlige HF i Helse Vest vil bli invitert til å sende deltakere.

Søker

Helse Fonna BUP Stord

Faglig ansvarlige

Leiar Liv Åse Dybdal

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2016

Tema

I tillegg til å sikre opplæring/sertifisering for kursholdere har prosjektets del 2 som mål å implementere programmet som en fast del av tilbudet til foreldre som har barn som får ADHD diagnose i Helse Fonna

Prosjektbeskrivelse og prosjektrapport

Rapport foreligger ikke da prosjektet ikke er avsluttet

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.