ADHD-symptomer hos barn og behandling kartlegges

Mål med prosjektet er å se på sammenheng mellom ADHD symptomer/behandling og genetikk.

Søker

Helse Bergen, PBU 

Faglig ansvarlige

Seksjonsoverlege Irene Elgen i samarbeid med KG Jebsen professor J. Haavik og overlege, PhD Anne Halmøy.

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000. 

Støtteperiode

2015 

Tema

Et forskningsprosjekt hvor ADHD symptomer hos barn og behandling kartlegges, samt spyttprøve til genetikk blir tilbudt.  Mål med prosjektet er å se på sammenheng mellom ADHD symptomer/behandling og genetikk.

Prosjektbeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Prosjektrapport

Ikke tilgjengelig.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.