ADHD

ADHD er forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder og kjennetegnes ved betydelig grad av konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet.

trist gutt i seng med tlf

I Norge er det anslått at om lag 3-5 prosent av barn og unge under 18 år har ADHD. Det innebærer at det i gjennomsnitt er ett barn med ADHD i hver skoleklasse.

Undersøkelser har vist at omtrent 2/3 fortsatt har funksjonsvansker inn i voksenalder på grunn av sin ADHD/ Hyperkinetiske forstyrrelse (Fra Nasjonal faglig retningslinje).

Les mer om ADHD på helsenorge.no

ADHD Norge 

Sånn er jeg og sånn er det (en film om ADHD fra helsedirektoratet)

        En film om ADHD fra ADHD Norge

 

Behandlingstilbud i Helse Vest

Oversikten over behandlingstilbud kan være mangelfull. Helse foretakene arbeider med å oppdatere informasjonen om behandlingstilbudene på sine nettsider. Dersom du har spørsmål om behandlingstilbudet i ditt område ta kontakt med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Helse Bergen

Helse Stavanger

Helse Førde

Helse Fonna

Retningslinjer og faglige standarder

Ressurser / Aktuelt

 

 

Relevante lenker

Pasientforeninga:

Regionale og nasjonale fagmiljø:
NeVSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Nord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi Helse Midt-Norge. Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Sør-Øst

 

Fann du det du leita etter?