ADHD

ADHD er forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder og kjennetegnes ved betydelig grad av konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet.

trist gutt i seng med tlf
 

I Norge er det anslått at om lag 3-5 prosent av barn og unge under 18 år har ADHD. Det innebærer at det i gjennomsnitt er ett barn med ADHD i hver skoleklasse.

Undersøkelser har vist at omtrent 2/3 fortsatt har funksjonsvansker inn i voksenalder på grunn av sin ADHD/ Hyperkinetiske forstyrrelse (Fra Nasjonal faglig retningslinje).

Behandlingstilbud i Helse Vest

Oversikten over behandlingstilbud kan være mangelfull. Helse foretakene arbeider med å oppdatere informasjonen om behandlingstilbudene på sine nettsider. Dersom du har spørsmål om behandlingstilbudet i ditt område ta kontakt med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Helse Bergen

Helse Stavanger

Helse Førde

Helse Fonna

Retningslinjer og faglige standarder

Ressurser / Aktuelt

Relevante lenker

Pasientforeninga:

Regionale og nasjonale fagmiljø:
NeVSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Nord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi Helse Midt-Norge. Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Sør-Øst

Fagprosjekt vi støtter

Fann du det du leita etter?