Desse fekk prosjektmidlar for 2016

Fagutviklingsprosjekt og forskning som har fått økonomisk støtte frå Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest i 2016.