Den kjente psykologen Tony Attwood kommer til tromsø i mai

Tony Attwood er hovedforeleser på konferansen om autismespekterforstyrrelser i Tromsø (20.-21. mai 2019).

Attwood er kjent som en nestor innen fagfeltet på autismespekterforstyrrelser og har skrevet en rekke bøker om emnet, deriblant "The Complete Guide to Asperger's Syndrome" som av mange regnes som håndboken over alle håndbøker innen feltet.

psykologen Tony Attwood

Han blir av mange ansett som en advokat for mennesker med ASD, og en tydelig stemme i samfunnsdiskusjonen om "ableism": Autismespekterforstyrrelser og nevrobiologiske forstyrrelser kan være berikelser såvel som berøvelser.

Arrangør
Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT)
Sted
Tromsø
Tid
20.-21.mai 2019
Frist for påmelding
26. april 2019
For mer informasjon om konferansen og påmelding.