Autismeplakaten på flere språk

Den er nå tilgjengelig på språkene arabisk, engelsk, polsk, somali og urdu.

​Autismeplakaten skal være en støtte og et supplement i arbeidet med å formidle kjernevansker ved diagnoser innen autismespekteret etter en utredning.
Materiellet kan lastes gratis ned her.