Artikkel i Psykologitidsskriftet førte til møte med helseminister Bent Høie

– I Psykologitidsskriftet 3/18, utgitt 6. mars i fjor, publiserte Reiel Andreas Storheil Pedersen en artikkel om team-utredning av ADHD. Erfaringene med å jobbe intensivt i team med èn utredningssak om gangen, viste seg så interessante at helseministeren tok kontakt.