Prosjekt

På denne sida finn du informasjon om prosjekt som får prosjektmidlar frå RFM.

 
Prosjekt som mottar støtte 2016Prosjekt som mottar støtte 2015Prosjekt som mottar støtte 2013/14

Ny kunnskap

Fagutviklingsprosjekta og forskinga som får støtte skal bidra til auka kunnskap og forbetring av tenestetilbodet til målgruppene.

Under kvar diagnose finn du meir informasjon om resultata av dei ulika prosjektene.   

  

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.