Kurs og konferansar

Informasjon om kurs og konferansar i regi av Regionale og nasjonale fagmiljø, kompetanseeiningar og andre samarbeidspartnarar.

 

Samling for voksne med Tourettes syndrom

Norsk Tourette Forening inviterer til samling for voksne over 25 år med Tourettes syndrom, eventuelt sammen med nær pårørende (ektefelle, partner, eller lignende).  Samlingen finner sted på Quality Airport Hotel på Gardermoen helgen 24-25. november 2018.
Påmelding senest 15. november 2018.

«The 7th international meeting of the World Federation of ADHD» 
Internasjonal konferanse om ADHD vil bli holdt fra 25 til 28 April 2019 i Lisboa, Portugal
https://www.adhd-congress.org/ 

"Fokus på autisme 2019"

Konferanse om autisme og andre neuropsykiatriske funktionsvansker på Karolinska Institutt i Stockholm 10 – 12 april 2019
https://ki.se/kind/fokus-pa-autism-2019

The Association for Behavior Analysis International (ABAI) annual convention
Internasjonal konferanse om adferdsanalyse vil bli holdt i Chicago i Mai 2019
https://www.abainternational.org/events/annual-2019.aspx 


Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM) og NevSom
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier inviterer til den 18. Nordic Sleep Conference, som blir holdt i Oslo mai 2019
https://www.ccnorway.no/nordicsleep/


Asia Pacific Autism Conference 2019
Internasjonal konferanse om «Thriving with Autism» vil bli holdt i Singapore 20. – 22. Juni 2019
http://apac.autismcongress.org/2019/


The Association for Behavior Analysis International (ABAI) international convention2019
Internasjonal konferanse om adferdsanalyse vil bli holdt i Stockholm i September 2019
https://www.abainternational.org/events/international-2019.aspx

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.