Kurs og konferansar

Informasjon om kurs og konferansar i regi av Regionale og nasjonale fagmiljø, kompetanseeiningar og andre samarbeidspartnarar.

 

European Autism Congress, "Understanding Autistic Mind & Raise Autism Awareness", 14 - 15 Mars, 2019 | Zagreb, Kroatia
https://autism.conferenceseries.com/scientific-program

The 7th international meeting of the World Federation of ADHD
Internasjonal konferanse om ADHD vil bli holdt fra 25 til 28 April 2019 i Lisboa, Portugal
https://www.adhd-congress.org/ 

Fokus på autisme 2019
Konferanse om autisme og andre neuropsykiatriske funktionsvansker på Karolinska Institutt i Stockholm 10 – 12 april 2019
https://ki.se/kind/fokus-pa-autism-2019

NAFO-Seminaret 2019
Programmet tar for seg hele bredden av atferdsanalytisk virksomhet - fra forskning og teoriutvikling til atferdsanalytiske verktøy i behandling, pedagogikk og omsorgsarbeid. Storefjell Høyfjellshotell, 24.-28. april
http://www.atferd.no/Default.aspx?IdDocument=717

International Society for Autism Research 2019
https://www.autism-insar.org/page/2019AnnMtg

12th European Conference on Tourette Syndrome and Tic Disorders & 2019 Annual Meeting of ESSTS, 15-17 Mai
https://www.essts.org/registration.html

The Association for Behavior Analysis International (ABAI) annual convention
Internasjonal konferanse om atferdsanalyse vil bli holdt i Chicago i Mai 2019
https://www.abainternational.org/events/annual-2019.aspx  

Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM) og NevSom
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier inviterer til den 18. Nordic Sleep Conference, som blir holdt i Oslo mai 2019
https://www.ccnorway.no/nordicsleep/

18th International Congress of European Society for Child and Adolescent Psychiatry i Wien, 30 Juni - 2 Juli 2019
https://www.escap.eu/escap-congresses/2019-vienna/

10th International Conference - Internasjonal konferanse om atferdsanalyse vil bli holdt i Stockholm i September 2019
https://www.abainternational.org/events/international-2019.aspx

Autism-Europe's 12th International Congress, Nice, France, 13 -15 September 2019
http://www.autismeurope.org/what-we-do/international-congresses/xii-autism-europe-international-congress-nice-paris-2019/

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.