Kurs og konferansar

Informasjon om kurs og konferansar i regi av Regionale og nasjonale fagmiljø, kompetanseeiningar og andre samarbeidspartnarar.

 

The 7th international meeting of the World Federation of ADHD
Internasjonal konferanse om ADHD vil bli holdt fra 25 til 28 April 2019 i Lisboa, Portugal
https://www.adhd-congress.org/ 

NAFO-Seminaret 2019
Programmet tar for seg hele bredden av atferdsanalytisk virksomhet - fra forskning og teoriutvikling til atferdsanalytiske verktøy i behandling, pedagogikk og omsorgsarbeid. Storefjell Høyfjellshotell, 24.-28. april
http://www.atferd.no/Default.aspx?IdDocument=717

12th European Conference on Tourette Syndrome and Tic Disorders & 2019 Annual Meeting of ESSTS, 15-17 Mai
https://www.essts.org/registration.html

The Association for Behavior Analysis International (ABAI) annual convention
Internasjonal konferanse om atferdsanalyse vil bli holdt i Chicago i Mai 2019
https://www.abainternational.org/events/annual-2019.aspx  

Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM) og NevSom
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier inviterer til den 18. Nordic Sleep Conference, som blir holdt i Oslo mai 2019
https://www.ccnorway.no/nordicsleep/

18th International Congress of European Society for Child and Adolescent Psychiatry i Wien, 30 Juni - 2 Juli 2019
https://www.escap.eu/escap-congresses/2019-vienna/

10th International Conference - Internasjonal konferanse om atferdsanalyse vil bli holdt i Stockholm i September 2019
https://www.abainternational.org/events/international-2019.aspx

Autism-Europe's 12th International Congress, Nice, France, 13 -15 September 2019
http://www.autismeurope.org/what-we-do/international-congresses/xii-autism-europe-international-congress-nice-paris-2019/

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.